Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Naroku

ADRES: Narok, ul. Szkolna 19;
49-120 Dąbrowa

Tel. (077) 464 20 02,
e-mail:
pspnarok@gminadabrowa.pl

                                                                                                       

AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA

DLA RODZICÓW

PEDAGOG

PROGRAMY EDUKACYJNE

GRONO PEDAGOGICZNE

ORGANIZACJE_SZKOLNE

O SZKOLE

eTWINNING

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
Baza dobrych praktyk

STRONY ARCHIWALNE

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

"Wymagajcie od siebie,

choćby inni od was nie wymagali."

J. P. II

Stypendia socjalne szkolne, zasiłki szkolne

więcej informacji!!!

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021-22

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

REKRUTACJA 2022/2023

Ochrona danych osobowych

e-Dziennik

instrukcja logowania do e-Dziennika

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzule informacyjne

Procedury egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiotowy System Oceniania

Programy i podręczniki do kupienia przez Rodziców
w roku szkolnym 2022/23
Uwaga - zmiana podręcznika do religii dla klasy 1 i 2 !!!

WAŻNE LINKI:

Gmina Dąbrowa

MEN

Kuratorium Oświaty

OKE

Realizowane projekty:

Media_bez_tajemnic

Chcemy żyć zdrowo i szczęśliwie

Czytam i rozumiem

Media around us

JESTEŚMY WAŻNI

"Zajęcia i wyjazdy z projektu „Tłumaczymy Żywioły”

10.10 – wyjazd do MCWE w Opolu Eksperymenty kl 4, 6, 7, 8
Kierownik: I. Adam
Opiekunowie: I. Kokot, D. Lewandowicz
19.10 – Ogrodzieniec kl 4, 7, 5, +3 osoby z kl 8
Kierownik: J. Mikurenda
Opiekunowie: M. Sikora, P. Gajos, I. Adam
19 – 20.10 Ewent w Opolu uczniowie od wideokonferencji
Kierownik: J . Mikurenda
21. 10 Poznań 3 uczniów kl 8
Kierownik: M. Kolanko
24.10 - wyjazd do MCWE w Opolu Komunikacja kl 7, 8, +2 osoby z kl 6
Kierownik: D. Lewandowicz
Opiekunowie: M. Sikora
28.10 - Kopalnia Guido kl 7 i 8
Kierownik: J. Mikurenda
4.11 - Kopalnia Guido kl 5
Kierownik: M. Sikora
17.11 – wyjazd do MCWE w Opolu Eksperymenty kl 3, 5, + uczniowie z klasy 2
Kierownik: M. Domanowska
Opiekunowie: M. Sikora, D. Lewandowicz
22.11 – Hydropolis – kl 1-3, +2 uczniów z kl 6 + 1 z kl 7
Kierownik: A. Młyńczak
Opiekunowie: M. Domanowska, M. Litwiniec