Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Naroku

ADRES: Narok, ul. Szkolna 19;
49-120 Dąbrowa

Tel. (077) 464 20 02,
e-mail:
pspnarok@gminadabrowa.pl

                                                                                                       

AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA

DLA RODZICÓW

PEDAGOG

PROGRAMY EDUKACYJNE

GRONO PEDAGOGICZNE

ORGANIZACJE_SZKOLNE

O SZKOLE

eTWINNING

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
Baza dobrych praktyk

STRONY ARCHIWALNE

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

ulotka do pobrania

"Wymagajcie od siebie,

choćby inni od was nie wymagali."

J. P. II

Nowa strona internetowa szkoły

więcej informacji!!!

Informacje o wycieczce trzydniowej

więcej informacji!!!

Uwaga nowa organizacja dowozów od 27 02.2023

więcej informacji!!!

Stypendia socjalne szkolne, zasiłki szkolne

więcej informacji!!!

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022-23

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

REKRUTACJA 2023/2024

Ochrona danych osobowych

e-Dziennik

instrukcja logowania do e-Dziennika

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzule informacyjne

Procedury egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiotowy System Oceniania

Programy i podręczniki do kupienia przez Rodziców
w roku szkolnym 2022/23
Uwaga - zmiana podręcznika do religii dla klasy 1 i 2 !!!

WAŻNE LINKI:

Gmina Dąbrowa

MEN

Kuratorium Oświaty

OKE

Realizowane projekty:

Media_bez_tajemnic

Chcemy żyć zdrowo i szczęśliwie

Czytam i rozumiem

Media around us

JESTEŚMY WAŻNI

"Komunikat nr1/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla powiatu opolskiego